ΕΡΓΑ

Ελληνικά English
Industrial Rope Access Trade Association
Altitec

Εργασίες αποκατάστασης λιθοδομής του ανατολικού τείχους στη νήσο Σπιναλόγκα

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου "Ανάδειξη Οχυρής Νησίδας Σπιναλόγκας 2η Φάση". Σε συνεργασία με τη 13η εφορία βυζαντινών και μεταβυζαντινών αρχαιοτήτων, η εταιρία μας ανέλαβε την υλοποίηση του έργου. Η νήσος Σπιναλόγκα αποτελεί ένα ενετικό οχυρό με περιμετρικό τείχος από λιθοδομή μέσου ύψους 20 μέτρων. Η αποκατάσταση της λιθοδομής από την εξωτερική πλευρά του τείχους, που εδράζεται στα όρια με τη θάλασσα, αποτέλεσε πρόκληση λόγω της έλλειψης πρόσβασης με συμβατικά μέσα. Το έργο πραγματοποιήθηκε σε τρεις διαδοχικές φάσεις με τη χρήση σχοινιών στο μεγαλύτερο τμήμα του και τη χρήση ικριωμάτων στο μικρότερο. Αρχικά έγινε το χτίσιμο πέτρας σε σημεία όπου η λιθοδομή είχε τοπικά καταρρεύσει. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε η αρμολόγηση της λιθοδομής σε όλη την έκτασή της. Στη τρίτη φάση ολοκληρώθηκε η αποκατάσταση της στατικής επάρκειας της λιθοδομής με την κατασκευή υποθεμελιώσεων, την τοποθέτηση βλήτρων και την υλοποίηση τσιμεντενέσεων.

spinalonga_01.jpg spinalonga_02.jpg spinalonga_03.jpg spinalonga_04.jpg spinalonga_05.jpg spinalonga_06.jpg spinalonga_07.jpg spinalonga_08.jpg spinalonga_09.jpg spinalonga_10.jpg spinalonga_11.jpg spinalonga_12.jpg spinalonga_13.jpg spinalonga_14.jpg spinalonga_15.jpg spinalonga_16.jpg spinalonga_17.jpg spinalonga_18.jpg spinalonga_19.jpg