ΕΡΓΑ

Ελληνικά English
Industrial Rope Access Trade Association
Altitec

Έλεγχος στατικής επάρκειας - NDT επιθεώρηση στα αεροδρόμια της Κέρκυρας και της Σάμου

Οι εργασίες πραγματοποιήθηκαν στους μεταλλικούς πυλώνες φωτισμού των αεροδρομίων Κέρκυρας και Σάμου. Την υλοποίηση του έργου ανέλαβε η εταιρία μας και σκοπός μας ήταν να ελέγξουμε τη στατική επάρκεια των πυλώνων μέσω οπτικού ελέγχου και με τη βοήθεια μη καταστρεπτικών μεθόδων (NDT). Ως NDT μέθοδος χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος των υπερήχων για τη δειγματοληπτική παχυμέτρηση των μεταλλικών διατομών στα κρίσιμα σημεία της κατασκευής. Τα ευρήματα της επιθεώρησης είχαν αρκετό ενδιαφέρον καθώς στους μισούς πυλώνες οι βλάβες ήταν τόσο έντονες ώστε να απαγορευτεί η πρόσβαση του ανθρώπινου δυναμικού για λόγους ασφαλείας.

01.jpg 02.jpg 03.jpg 04.jpg 05.jpg 06.jpg 07.jpg 08.jpg 09.jpg 10.jpg 11.jpg