ΕΡΓΑ

Ελληνικά English
Industrial Rope Access Trade Association
Altitec

Εργασίες καθαίρεσης τμημάτων βράχου σε πρανή του επαρχιακού δρόμου της κοινότητας Άγιος Βλάσσης του νομού Ηρακλείου

Το έργο ανέλαβε η εταιρία μας μετά από απαίτηση του δήμου Ηρακλείου. Αρχικά δημιουργήσαμε με τη βοήθεια ικριωμάτων ένα "δίκτυ" ασφαλείας στη βάση του πρανούς για την απόσβεση και την κατακράτηση των βράχων που επρόκειτο να καθαιρέσουμε. Στη συνέχεια με τη βοήθεια σχοινιών πλησιάσαμε το σημείο από τα ανάντι του πρανούς και με μηχανικά μέσα θρυμματίσαμε τους βράχους όγκου 2 κυβικών που είχαν καθιζάνει από την αρχική τους θέση. Η δυσκολία του εγχειρήματος ήταν το γεγονός της ύπαρξης κατοικιών κατάντι του πρανούς.

1.jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg