ΕΡΓΑ

Ελληνικά English
Industrial Rope Access Trade Association
Altitec

Κατασκευή μεταλλικών πλατφορμών, στηθαίων και κάθετων κλιμάκων στο εργοστάσιο Ζωοτροφών «Φαρσάρης ΑΒΕΕ»

Η εταιρία μας ανέλαβε την κατασκευή ασφαλών οδεύσεων (πλατφόρμες, στηθαία, κλίμακες) για τους εργαζόμενους σε όλους τους χώρους του εργοστασίου όπου υπάρχει κίνδυνος πτώσης από ύψος. Οι κυριότερες ανάγκες παρουσιάστηκαν στις κορυφές των σιλό και στις ταινίες μεταφοράς προϊόντων.

1.jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg 5.jpg 6.jpg 7.jpg 8.jpg