ΕΡΓΑ

Ελληνικά English
Industrial Rope Access Trade Association
Altitec

Εργασίες συντήρησης μεταλλικών πύργων στο εργοστάσιο παραγωγής πλαστικών «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.»

Η εταιρία μας ανέλαβε τη συντήρηση τεσσάρων (4) μεταλλικών πύργων ύψους 30 m στις μηχανές παραγωγής πλαστικού με σκοπό τον καθαρισμό των ρύπων (γράσα, λάδια, κονία πλαστικού και περιβαλλοντική σκόνη) που είχαν προσκολλήσει στην επιφάνειά τους. Εφαρμόσαμε τεχνικές πρόσβασης με σχοινιά καθώς η προσέγγιση σε όλα τα σημεία των πύργων ήταν ανέφικτη με άλλο τρόπο. Το μεγάλο στοίχημα του συγκεκριμένου έργου ήταν η μάχη με το χρόνο καθώς η διεκπεραίωση του έπρεπε να γίνει σε αυστηρά καθορισμένα χρονικά πλαίσια.

1.jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg 5.jpg 6.jpg 7.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 11.jpg 12.jpg