Τα έργα μας

 

Η UPWORKS έχει τη δυνατότητα να αναλάβει είτε εργολαβικά τη διεκπεραίωση εργασιών σε ύψος είτε σε συνεργασία με άλλες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον κατασκευαστικό και επισκευαστικό χώρο. Ενδεικτικά παρακάτω αναφέρονται μερικά από τα έργα που έχουν υλοποιηθεί ή βρίσκονται σε εξέλιξη.

Βραχοπροστασία στο Αμάρι Ρεθύμνου.

Βραχοπροστασία στο Αμάρι Ρεθύμνου.

Παγκρήτιο Στάδιο : Έλεγχος στατικής επάρκειας - NDT επιθεώρηση του μεταλλικού χωροδικτυώματος των στεγάστρων.

Παγκρήτιο Στάδιο : Έλεγχος στατικής επάρκειας - NDT επιθεώρηση του μεταλλικού χωροδικτυώματος των στεγάστρων.

ΑΓΕΤ Ηρακλής Κ.Δ. Λινοπεραμάτων : Επισκευή του οπλισμένου σκυροδέματος σε silo.

ΑΓΕΤ Ηρακλής Κ.Δ. Λινοπεραμάτων : Επισκευή του οπλισμένου σκυροδέματος σε silo.

Πλαστικά Κρήτης Α.Ε : Συντήρηση μεταλλικών πύργων.

Πλαστικά Κρήτης Α.Ε : Συντήρηση μεταλλικών πύργων.

Δημοτικό Στάδιο Αγίου Νικολάου : Έλεγχος στατικής επάρκειας - NDT επιθεώρηση και επισκευή των 4 μεταλλικών πυλώνων φωτισμού.

Δημοτικό Στάδιο Αγίου Νικολάου : Έλεγχος στατικής επάρκειας - NDT επιθεώρηση και επισκευή των 4 μεταλλικών πυλώνων φωτισμού.

Εμπορικά δεξαμενόπλοια τάνκερ : NDT επιθεωρήσεις στο μεταλλικό δομικό σκελετό.

Εμπορικά δεξαμενόπλοια τάνκερ : NDT επιθεωρήσεις στο μεταλλικό δομικό σκελετό.

 

Ξεκινήστε το έργο σας με την UPWORKS σήμερα

Επικοινωνήστε μαζί μας