Κοπές δέντρων.

Η εταιρεία μας έχει αναλάβει την κοπή ή τον καλλωπισμό δέντρων σε σημεία όπου η πρόσβαση μηχανοκίνητου εξοπλισμού είναι αδύνατη ή ασύμφωρη.