Τα έργα μας

 

Η UPWORKS έχει τη δυνατότητα να αναλάβει είτε εργολαβικά τη διεκπεραίωση εργασιών σε ύψος είτε σε συνεργασία με άλλες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον κατασκευαστικό και επισκευαστικό χώρο. Ενδεικτικά παρακάτω αναφέρονται μερικά από τα έργα που έχουν υλοποιηθεί ή βρίσκονται σε εξέλιξη.

Α.Η.Σ. Λινοπεραμάτων της Δ.Ε.Η. : Επισκευή σε 3 καμινάδες 80 μέτρων σε κοινοπραξία με τη VISCO Τεχνική (έργο σε εξέλιξη).

Α.Η.Σ. Λινοπεραμάτων της Δ.Ε.Η. : Επισκευή σε 3 καμινάδες 80 μέτρων σε κοινοπραξία με τη VISCO Τεχνική (έργο σε εξέλιξη).

Παγκρήτιο Στάδιο : Συντήρηση και επισκευές χωροδικτυώματος του δυτικού στεγάστρου.

Παγκρήτιο Στάδιο : Συντήρηση και επισκευές χωροδικτυώματος του δυτικού στεγάστρου.

Βραχοπροστασία στο κάστρο της Μονεμβασιάς.

Βραχοπροστασία στο κάστρο της Μονεμβασιάς.

Ανέγερση μεταλλικού κτιρίου στην περιοχή Λατζιμάς Ρεθύμνου (έργο σε εξέλιξη).

Ανέγερση μεταλλικού κτιρίου στην περιοχή Λατζιμάς Ρεθύμνου (έργο σε εξέλιξη).

Βραχοπροστασία στο αρχαίο θέατρο Κασσώπης  Πρέβεζας.

Βραχοπροστασία στο αρχαίο θέατρο Κασσώπης Πρέβεζας.

Διατρήσεις μεγάλου βάθους: Αρχαίο θέατρο Κασσώπης Πρέβεζας.

Διατρήσεις μεγάλου βάθους: Αρχαίο θέατρο Κασσώπης Πρέβεζας.

 

Ξεκινήστε το έργο σας με την UPWORKS σήμερα

Επικοινωνήστε μαζί μας