ΕΡΓΑ

Ελληνικά English
Industrial Rope Access Trade Association
Altitec

Η UPWORKS έχει τη δυνατότητα να αναλάβει είτε εργολαβικά τη διεκπεραίωση εργασιών σε ύψος είτε σε συνεργασία με άλλες εταιρίες που δραστηριοποιούνται στον κατασκευαστικό και επισκευαστικό χώρο. Ενδεικτικά παρακάτω αναφέρονται μερικά από τα έργα που έχουν υλοποιηθεί ή βρίσκονται σε εξέλιξη :

Εργασίες συντήρησης μεταλλικών πύργων στο εργοστάσιο παραγωγής πλαστικών «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.»

Η εταιρία μας ανέλαβε τη συντήρηση τεσσάρων (4) μεταλλικών πύργων ύψους 30 m στις μηχανές παραγωγής πλαστικού με σκοπό τον καθαρισμό των ρύπων...

Κατασκευή μεταλλικών πλατφορμών, στηθαίων και κάθετων κλιμάκων στο εργοστάσιο Ζωοτροφών «Φαρσάρης ΑΒΕΕ»

Η εταιρία μας ανέλαβε την κατασκευή ασφαλών οδεύσεων (πλατφόρμες, στηθαία, κλίμακες) για τους εργαζόμενους σε όλους τους χώρους του εργοστασίου...

Συντήρηση του Water Park στο ξενοδοχείο Akti Zeus στο Ηράκλειο Κρήτης

Η εταιρία μας εφάρμοσε μεθόδους πρόσβασης με σχοινιά με σκοπό την επάλειψη με χημικό υγρό της πολυεστερικής επιφάνειας...

Τοποθέτηση ικριωμάτων σε ανεμογεννήτριες στο αιολικό πάρκο στο Βρουχά Αγίου Νικολάου

Η εταιρία μας ανέλαβε ως υπεργολάβος της εταιρίας Muelhlan Hellas την τοποθέτηση ικριωμάτων σε ανεμογεννήτριες ύψους 50 μέτρων. Η επιλογή για τη χρήση ικριωμάτων και όχι γερανοφόρου οχήματος ή εναεριτών έγινε λόγω της απαίτησης...

Εργασίες αποκατάστασης λιθοδομής του ανατολικού τείχους στη νήσο Σπιναλόγκα

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου "Ανάδειξη Οχυρής Νησίδας Σπιναλόγκας 2η Φάση". Σε συνεργασία με τη 13η εφορία βυζαντινών και μεταβυζαντινών αρχαιοτήτων, η εταιρία μας ανέλαβε την υλοποίηση του έργου...

Έλεγχος στατικής επάρκειας - NDT επιθεώρηση στα αεροδρόμια της Κέρκυρας και της Σάμου

Οι εργασίες πραγματοποιήθηκαν στους μεταλλικούς πυλώνες φωτισμού των αεροδρομίων Κέρκυρας και Σάμου...

Σελίδα 1 από 3  > >>