ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

Η UPWORKS ως τεχνική εταιρεία δραστηριοποιείται στον κατασκευαστικό τομέα παρέχοντας υπηρεσίες σε ένα ευρύ φάσμα έργων πολιτικού μηχανικού

Ιδιωτικές κατοικίες
Βιομηχανία
Κλάδος τουρισμού
Δημόσια έργα