ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Για την επίτευξη και την απόδειξη των δεσμεύσεών της, η UPWORKS ανέπτυξε δικό της Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα για «Σχεδιασμό, Κατασκευή και Επίβλεψη σε εξειδικευμένα τεχνικά έργα του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα».

Η τεκμηρίωση του συστήματος διαχείρισης ποιότητας πραγματοποιείται μέσα από το εγχειρίδιο ποιότητας με την αποτύπωση των διεργασιών, τις γραπτές προδιαγραφές των διαδικασιών, τις οδηγίες εργασίας και τα τυποποιημένα έντυπα συστήματος.