ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η UPWORKS αποτελεί τεχνική εταιρεία που δραστηριοποιείται στο τομέα των κατασκευών και των έργων πολιτικού Μηχανικού.

13 χρόνια παρουσίας
128 ολοκληρωμένα έργα
6 χώρες

Η διαφορετική επαγγελματική ειδικότητα του κάθε στελέχους της UPWORKS, μας δίνει το πλεονέκτημα της διεκπεραίωσης των εργασιών και της επίβλεψής τους υπό το βλέμμα του ειδικού.

Η UPWORKS αποτελεί τεχνική εταιρεία που δραστηριοποιείται στο τομέα των κατασκευών και των έργων πολιτικού Μηχανικού από το 2010. Στελεχώνεται από έμπειρους μηχανικούς Π.Ε. καθώς και από τεχνίτες όλων των ειδικοτήτων και προσφέρει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα είτε για συμβατικές κατασκευές είτε για εξειδικευμένα τεχνικά έργα.

Η βασική εξειδίκευση της UPWORKS είναι η διεκπεραίωση εργασιών σε ύψη με τη χρήση σχοινιών (rope access) έχοντας στο δυναμικό της εναερίτες πιστοποιημένους από τον διεθνή φορέα IRATA όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης.


Η ομάδα της UPWORKS

Γιάννης Αγγελής

Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ. και πιστοποιημένος εναερίτης IRATA supervisor level 3 (Industrial Rope Access Trade Association) είναι ο κεντρικός συντελεστής στη διεκπεραίωση και στην επίβλεψη των εργασιών σε όλους τους τομείς των υπηρεσιών που η εταιρία αναλαμβάνει.

Νίκος Σταυρουλάκης

Ως Τεχνολόγος Βιομηχανικού σχεδιασμού Τ.Ε.Ι. Κοζάνης στελεχώνει το μελετητικό και οργανωτικο σκέλος όλων των τεχνικών έργων.

Μανόλης Τσικανδυλάκης

Ως Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός Α.Π.Θ. στελεχώνει το μηχανολογικό τμήμα των τεχνικών έργων και κυρίως του ενεργειακού τομέα.