ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΜΕΘΟΔΟΣ ROPE ACCESS

Στον τομέα των εργασιών σε ύψος και σε σημεία δύσκολης πρόσβασης, δηλαδή των εργασιών οποιουδήποτε τεχνικού αντικειμένου που παρουσιάζουν έντονο κίνδυνο τραυματισμού από πτώση, ακολουθούμε τεχνικές πρόσβασης με τη χρήση σχοινιών σύμφωνα με τους εθνικούς και διεθνείς κώδικες πρακτικής όπως τον Οδηγό Ορθής Πρακτικής για την εφαρμογή της Οδηγίας 2001/45/ ΕΚ για εκτέλεση εργασιών σε ύψος, το διεθνή κώδικα πρακτικής ICOP του φορέα IRATA (International code of practice), καθώς και το διεθνές πρότυπο ISO 22846 που αφορά τα μέσα προστασίας των εργαζομένων.

Rope access

Τα παραπάνω αυστηρά πρότυπα, οι πιστοποιημένοι εργαζόμενοι και ο εξειδικευμένος εξοπλισμός τους, έχουν καθιερώσει τη μέθοδο rope access ως την πιο ασφαλή μέθοδο για εργασίες σε ύψος.