ΕΡΓΑ

Ελληνικά English
Industrial Rope Access Trade Association
Altitec

Η UPWORKS έχει τη δυνατότητα να αναλάβει είτε εργολαβικά τη διεκπεραίωση εργασιών σε ύψος είτε σε συνεργασία με άλλες εταιρίες που δραστηριοποιούνται στον κατασκευαστικό και επισκευαστικό χώρο. Ενδεικτικά παρακάτω αναφέρονται μερικά από τα έργα που έχουν υλοποιηθεί ή βρίσκονται σε εξέλιξη :

Εργασίες συντήρησης στους μεταλλικούς πυλώνες φωτισμού και στους μεταλλικούς ιστούς του αεροδρομίου Ηρακλείου

Οι εργασίες πραγματοποιήθηκαν στους οκτώ (8) από το σύνολο των εννέα (9) κεντρικών μεταλλικών πυλώνων φωτισμού καθώς και στους μεταλλικούς ιστούς του αεροδρομίου Ηρακλείου "Νίκος Καζαντζάκης"...

Έλεγχος στατικής επάρκειας - NDT επιθεώρηση μεταλλικών πυλώνων στο αεροδρόμιο Ηρακλείου

Οι εργασίες πραγματοποιήθηκαν στους εννέα (9) κεντρικούς μεταλλικούς πυλώνες φωτισμού του αεροδρομίου Ηρακλείου "Νίκος Καζαντζάκης"...

Εργασίες καθέλκυσης στη νήσο Σπιναλόγκα

Σε συνεργασία με τη 13η εφορία βυζαντινών και μεταβυζαντινών αρχαιοτήτων, η εταιρία μας ανέλαβε την καθαίρεση από τα πέτρινα τείχη του ενετικού κάστρου ενός από τα εκθέματα του κ. Κώστα Τσόκλη...

Ενίσχυση μεταλλικής στέγης – Τοποθέτηση ανεμιστήρων στο εργοστάσιο της ΔΕΗ (ΑΣΠ) στην Κω

Την υλοποίηση του έργου ανέλαβε η εταιρία «VERTICAL WORLD» με την οποία συνεργαστήκαμε...

Επισκευές – Καθαρισμός μεταλλικής κατασκευής στο  New International Doha  Airport (NDIA) του Qatar

Την υλοποίηση του έργου ανέλαβε η εταιρία «No Limits» με την οποία συνεργαστήκαμε...

<< <  Σελίδα 2 από 3  > >>