ΕΡΓΑ

Ελληνικά English
Industrial Rope Access Trade Association
Altitec

Η UPWORKS έχει τη δυνατότητα να αναλάβει είτε εργολαβικά τη διεκπεραίωση εργασιών σε ύψος είτε σε συνεργασία με άλλες εταιρίες που δραστηριοποιούνται στον κατασκευαστικό και επισκευαστικό χώρο. Ενδεικτικά παρακάτω αναφέρονται μερικά από τα έργα που έχουν υλοποιηθεί ή βρίσκονται σε εξέλιξη :

Αποκατάσταση οπλισμένου σκυροδέματος, επιχρίσματος και επισκευές σε μεταλλικά πάνελ στο ξενοδοχείο Capsis στο Ηράκλειο Κρήτης

Για την υλοποίηση των έργων συνεργαστήκαμε με την εταιρία του «Λευτέρη Χατζηπαππά Κτίρια/Σοβάδες/Συντηρήσεις»...

Αποκατάσταση οπλισμένου σκυροδέματος και επιχρίσματος σε πολυκατοικίες στο Ηράκλειο Κρήτης

Για την υλοποίηση των έργων συνεργαστήκαμε με την εταιρία του «Λευτέρη Χατζηπαππά Κτίρια/Σοβάδες/Συντηρήσεις»...

Αφαίρεση επιχρίσματος και αποκατάστασή του σε δύο ιδιωτικές πολυκατοικίες στο Ηράκλειο Κρήτης

Την υλοποίηση των έργων ανέλαβε η εταιρία του «Λευτέρη Χατζηπαππά – Κτίρια/Σοβάδες/Συντηρήσεις» με την οποία συνεργαστήκαμε...

Συντήρηση  συστήματος προστασίας λιθοπτώσεων σε τμήμα οδικού δικτύου

Την υλοποίηση του έργου ανέλαβε η εταιρία μας και είχε σαν στόχο την επιδιόρθωση των κατεστραμμένων τμημάτων του μεταλλικού πλέγματος...

<< <  Σελίδα 3 από 3