Τα έργα μας

 

Η UPWORKS έχει τη δυνατότητα να αναλάβει είτε εργολαβικά τη διεκπεραίωση εργασιών σε ύψος είτε σε συνεργασία με άλλες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον κατασκευαστικό και επισκευαστικό χώρο. Ενδεικτικά παρακάτω αναφέρονται μερικά από τα έργα που έχουν υλοποιηθεί ή βρίσκονται σε εξέλιξη.

Φαρσάρης ΑΒΕΕ : Κατασκευή μεταλλικών πλατφορμών, στηθαίων και κάθετων κλιμάκων.

Φαρσάρης ΑΒΕΕ : Κατασκευή μεταλλικών πλατφορμών, στηθαίων και κάθετων κλιμάκων.

Akti Zeus ξενοδοχείο: Συντήρηση Water Park.

Akti Zeus ξενοδοχείο: Συντήρηση Water Park.

Αιολικό πάρκο στο Βρουχά Αγίου Νικολάου : Τοποθέτηση ικριωμάτων σε ανεμογεννήτριες.

Αιολικό πάρκο στο Βρουχά Αγίου Νικολάου : Τοποθέτηση ικριωμάτων σε ανεμογεννήτριες.

Νήσος Σπιναλόγκα : Αποκατάσταση λιθοδομής του ανατολικού τείχους.

Νήσος Σπιναλόγκα : Αποκατάσταση λιθοδομής του ανατολικού τείχους.

Αεροδρόμια Κέρκυρας και Σάμου : Έλεγχος στατικής επάρκειας - NDT επιθεώρηση πυλώνων φωτισμού.

Αεροδρόμια Κέρκυρας και Σάμου : Έλεγχος στατικής επάρκειας - NDT επιθεώρηση πυλώνων φωτισμού.

 

Ξεκινήστε το έργο σας με την UPWORKS σήμερα

Επικοινωνήστε μαζί μας