Τα έργα μας

 

Η UPWORKS έχει τη δυνατότητα να αναλάβει είτε εργολαβικά τη διεκπεραίωση εργασιών σε ύψος είτε σε συνεργασία με άλλες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον κατασκευαστικό και επισκευαστικό χώρο. Ενδεικτικά παρακάτω αναφέρονται μερικά από τα έργα που έχουν υλοποιηθεί ή βρίσκονται σε εξέλιξη.

Γήπεδο καλαθοσφαίρισης Κ.Γ.Δ.Α. Ηρακλείου : Αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων.

Γήπεδο καλαθοσφαίρισης Κ.Γ.Δ.Α. Ηρακλείου : Αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων.

Πλαστικά Κρήτης Α.Ε : Συντήρηση μεταλλικών πύργων.

Πλαστικά Κρήτης Α.Ε : Συντήρηση μεταλλικών πύργων.

Βιοενεργειακή Κρήτης : Αντικατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού.

Βιοενεργειακή Κρήτης : Αντικατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού.

Οικοδομικές εργασίες : ιδιωτικά έργα

Οικοδομικές εργασίες : ιδιωτικά έργα

Φαρσάρης ΑΒΕΕ : Κατασκευή μεταλλικών πλατφορμών, στηθαίων και κάθετων κλιμάκων.

Φαρσάρης ΑΒΕΕ : Κατασκευή μεταλλικών πλατφορμών, στηθαίων και κάθετων κλιμάκων.

 

Ξεκινήστε το έργο σας με την UPWORKS σήμερα

Επικοινωνήστε μαζί μας