Τα έργα μας

 

Η UPWORKS έχει τη δυνατότητα να αναλάβει είτε εργολαβικά τη διεκπεραίωση εργασιών σε ύψος είτε σε συνεργασία με άλλες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον κατασκευαστικό και επισκευαστικό χώρο. Ενδεικτικά παρακάτω αναφέρονται μερικά από τα έργα που έχουν υλοποιηθεί ή βρίσκονται σε εξέλιξη.

Αιολικό πάρκο στο Βρουχά Αγίου Νικολάου : Τοποθέτηση ικριωμάτων σε ανεμογεννήτριες.

Αιολικό πάρκο στο Βρουχά Αγίου Νικολάου : Τοποθέτηση ικριωμάτων σε ανεμογεννήτριες.

Νήσος Σπιναλόγκα : Αποκατάσταση λιθοδομής του ανατολικού τείχους.

Νήσος Σπιναλόγκα : Αποκατάσταση λιθοδομής του ανατολικού τείχους.

Αεροδρόμια Κέρκυρας και Σάμου : Έλεγχος στατικής επάρκειας - NDT επιθεώρηση πυλώνων φωτισμού.

Αεροδρόμια Κέρκυρας και Σάμου : Έλεγχος στατικής επάρκειας - NDT επιθεώρηση πυλώνων φωτισμού.

Αιολικά πάρκα στη Νάξο και στη Πάφο της Κύπρου : Εργασίες καθαρισμού και συντήρησης ανεμογεννητριών.

Αιολικά πάρκα στη Νάξο και στη Πάφο της Κύπρου : Εργασίες καθαρισμού και συντήρησης ανεμογεννητριών.

Αεροδρόμιο Ηρακλείου : Συντήρηση στους μεταλλικούς πυλώνες φωτισμού και τους ιστούς.

Αεροδρόμιο Ηρακλείου : Συντήρηση στους μεταλλικούς πυλώνες φωτισμού και τους ιστούς.

Αεροδρόμιο Ηρακλείου : Έλεγχος στατικής επάρκειας - NDT επιθεώρηση μεταλλικών πυλώνων.

Αεροδρόμιο Ηρακλείου : Έλεγχος στατικής επάρκειας - NDT επιθεώρηση μεταλλικών πυλώνων.

 

Ξεκινήστε το έργο σας με την UPWORKS σήμερα

Επικοινωνήστε μαζί μας