Τα έργα μας

 

Η UPWORKS έχει τη δυνατότητα να αναλάβει είτε εργολαβικά τη διεκπεραίωση εργασιών σε ύψος είτε σε συνεργασία με άλλες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον κατασκευαστικό και επισκευαστικό χώρο. Ενδεικτικά παρακάτω αναφέρονται μερικά από τα έργα που έχουν υλοποιηθεί ή βρίσκονται σε εξέλιξη.

Αεροδρόμιο Ηρακλείου : Έλεγχος στατικής επάρκειας - NDT επιθεώρηση μεταλλικών πυλώνων.

Αεροδρόμιο Ηρακλείου : Έλεγχος στατικής επάρκειας - NDT επιθεώρηση μεταλλικών πυλώνων.

Σπιναλόγκα : Εργασίες καθέλκυσης.

Σπιναλόγκα : Εργασίες καθέλκυσης.

ΔΕΗ (ΑΣΠ) στην Κω : Ενίσχυση μεταλλικής στέγης – Τοποθέτηση ανεμιστήρων.

ΔΕΗ (ΑΣΠ) στην Κω : Ενίσχυση μεταλλικής στέγης – Τοποθέτηση ανεμιστήρων.

New International Doha Airport (NDIA) του Qatar : Επισκευές – Καθαρισμός μεταλλικής κατασκευής.

New International Doha Airport (NDIA) του Qatar : Επισκευές – Καθαρισμός μεταλλικής κατασκευής.

 

Ξεκινήστε το έργο σας με την UPWORKS σήμερα

Επικοινωνήστε μαζί μας