Νήσος Σπιναλόγκα : Αποκατάσταση λιθοδομής του ανατολικού τείχους.

Σε συνεργασία με τη 13η εφορία βυζαντινών και μεταβυζαντινών αρχαιοτήτων, η εταιρία μας ανέλαβε την υλοποίηση του έργου. Η νήσος Σπιναλόγκα αποτελεί ένα ενετικό οχυρό με περιμετρικό τείχος από λιθοδομή μέσου ύψους 20 μέτρων. Η αποκατάσταση της λιθοδομής από την εξωτερική πλευρά του τείχους, που εδράζεται στα όρια με τη θάλασσα, αποτέλεσε πρόκληση λόγω της έλλειψης πρόσβασης με συμβατικά μέσα. Το έργο πραγματοποιήθηκε σε τρεις διαδοχικές φάσεις με τη χρήση σχοινιών στο μεγαλύτερο τμήμα του και τη χρήση ικριωμάτων στο μικρότερο. Αρχικά έγινε το χτίσιμο πέτρας σε σημεία όπου η λιθοδομή είχε τοπικά καταρρεύσει. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε η αρμολόγηση της λιθοδομής σε όλη την έκτασή της. Στη τρίτη φάση ολοκληρώθηκε η αποκατάσταση της στατικής επάρκειας της λιθοδομής με την κατασκευή υποθεμελιώσεων, την τοποθέτηση βλήτρων και την υλοποίηση τσιμεντενέσεων.