Αεροδρόμιο Ηρακλείου : Συντήρηση στους μεταλλικούς πυλώνες φωτισμού και τους ιστούς.

Οι εργασίες πραγματοποιήθηκαν στους οκτώ (8) από το σύνολο των εννέα (9) κεντρικών μεταλλικών πυλώνων φωτισμού καθώς και στους μεταλλικούς ιστούς του αεροδρομίου Ηρακλείου "Νίκος Καζαντζάκης". Την υλοποίηση του έργου ανέλαβε η εταιρία μας και ο βασικός σκοπός μας ήταν αρχικά η αποκατάσταση του επιφανειακού σκυροδέματος της θεμελίωσης των πυλώνων, στη συνέχεια η ηλεκτροσυγκόλληση με τη βοήθεια καλαθοφόρου οχήματος των μεταλλικών στελεχών που είχαν υποστεί αστοχία και τέλος η συντήρηση του μεταλλικού στελέχους των πυλώνων σε όλο το ύψος τους καθώς και στις πλατφόρμες του κορφιά τους με μεθόδους πρόσβασης με σχοινιά.