Αεροδρόμια Κέρκυρας και Σάμου : Έλεγχος στατικής επάρκειας - NDT επιθεώρηση πυλώνων φωτισμού.

Οι εργασίες πραγματοποιήθηκαν στους μεταλλικούς πυλώνες φωτισμού των αεροδρομίων Κέρκυρας και Σάμου. Την υλοποίηση του έργου ανέλαβε η εταιρία μας και σκοπός μας ήταν να ελέγξουμε τη στατική επάρκεια των πυλώνων μέσω οπτικού ελέγχου και με τη βοήθεια μη καταστρεπτικών μεθόδων (NDT). Ως NDT μέθοδος χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος των υπερήχων για τη δειγματοληπτική παχυμέτρηση των μεταλλικών διατομών στα κρίσιμα σημεία της κατασκευής. Τα ευρήματα της επιθεώρησης είχαν αρκετό ενδιαφέρον καθώς στους μισούς πυλώνες οι βλάβες ήταν τόσο έντονες ώστε να απαγορευτεί η πρόσβαση του ανθρώπινου δυναμικού για λόγους ασφαλείας.