Αιολικό πάρκο στο Βρουχά Αγίου Νικολάου : Τοποθέτηση ικριωμάτων σε ανεμογεννήτριες.

Η εταιρεία μας ανέλαβε ως υπεργολάβος της εταιρείας Muelhlan Hellas την τοποθέτηση ικριωμάτων σε ανεμογεννήτριες ύψους 50 μέτρων. Η επιλογή για τη χρήση ικριωμάτων και όχι γερανοφόρου οχήματος ή εναεριτών έγινε λόγω της απαίτησης της εταιρίας για πλήρη επαναβαφή των μεταλλικών πυλώνων. Το εγχείρημα του στησίματος ικριωμάτων ύψους 50 μέτρων με υλικά που ξεπερνούσαν τους 25 τόνους ανά πυλώνα και σε διάστημα λιγότερο από 5 ημέρες, έπρεπε παράλληλα να αντιμετωπίσει τα έντονα καιρικά φαινόμενα.