Πλαστικά Κρήτης Α.Ε : Συντήρηση μεταλλικών πύργων.

Η εταιρία μας ανέλαβε τη συντήρηση τεσσάρων (4) μεταλλικών πύργων ύψους 30 m στις μηχανές παραγωγής πλαστικού με σκοπό τον καθαρισμό των ρύπων (γράσα, λάδια, κονία πλαστικού και περιβαλλοντική σκόνη) που είχαν προσκολλήσει στην επιφάνειά τους. Εφαρμόσαμε τεχνικές πρόσβασης με σχοινιά καθώς η προσέγγιση σε όλα τα σημεία των πύργων ήταν ανέφικτη με άλλο τρόπο. Το μεγάλο στοίχημα του συγκεκριμένου έργου ήταν η μάχη με το χρόνο καθώς η διεκπεραίωση του έπρεπε να γίνει σε αυστηρά καθορισμένα χρονικά πλαίσια.