Βραχοπροστασία στο Αμάρι Ρεθύμνου.

Για τη διεκπεραίωση του έργου, η εταιρεία μας πραγματοποίησε αρχικά καθαρισμό της επιφάνειας των πρανών από τα χαλαρωμένα, αποκολλημένα και ασταθή βραχώδη τεμάχια. Στη συνέχεια επενδύσαμε το πρανές με πλήρως αγκυρούμενο γαλβανισμένο συρματόπλεγμα και εφαρμόσαμε αγκύρια ολόσωμης πάκτωσης με ράβδους Φ25 B500C μέχρι βάθος 3 μέτρων με χρήση αερομπίστολων.