Εμπορικά δεξαμενόπλοια τάνκερ : NDT επιθεωρήσεις στο μεταλλικό δομικό σκελετό.

Η εταιρία μας εφαρμόζει NDT επιθεωρήσεις μέσα στα αμπάρια πλοίων για τον έλεγχο του πάχους των μετάλλων για την πιστοποίηση του πλοίου ότι είναι άξιο προς πλεύση.