Α.Η.Σ. Λινοπεραμάτων της Δ.Ε.Η. : Επισκευή σε 2 καμινάδες 80 μέτρων.

Οι εργασίες αφορούσαν πολύπλοκες επισκευές σε όλη την έκταση των καμινάδων εξωτερικά και εσωτερικά σε όλο το ύψος των 80 μέτρων. Αρχικά έγιναν εργασίες συνολικής αποκατάστασης του πυρίμαχου σκυροδέματος και των πυρότουβλων που είχαν αστοχήσει στη στέψη των καμινάδων. Στη συνέχεια έγιναν επισκευές σε όλα τα αντισεισμικά διαζώματα εσωτερικά των καμινάδων με αντικατάσταση των υαλοκόρδονων και εφαρμογή πυρίμαχου σκυροδέματος. Μετά ακολούθησε η αποκατάσταση της φέρουσας ικανότητας ενός τμήματος εσωτερικού τοίχου από πυρότουβλα που είχε αστοχήσει. Τέλος έγινε κατασκευή μεταλλικού δικτύωματος εσωτερικά στη βάση μιας καμινάδας για την ενίσχυση της στατικής επάρκειας της εξόδου των καυσαερίων.