Βιοενεργειακή Κρήτης : Αντικατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού.

Η εταιρεία μας ανέλαβε την αντικατάσταση 2 αναδευτήρων στις δεξαμενές επεξεργασίας των οργανικών αποβλήτων για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από βιοαέριο.