Δημοτικό Στάδιο Αγίου Νικολάου : Έλεγχος στατικής επάρκειας - NDT επιθεώρηση και επισκευή των 4 μεταλλικών πυλώνων φωτισμού.

Η εταιρεία μας ανέλαβε αρχικά την επιθεώρηση στατικής επάρκειας των πυλώνων μέσω της χρήσης μηχανήματος υπερήχων και διεισδυτικών υγρών. Στην συνέχεια αναλάβαμε στη συντήρηση των μεταλλικών στοιχείων με τον πλήρη καθαρισμό των επιφανειών με μηχανικά μέσα, την εφαρμογή μια στρώσης εποξειδικού ασταριού, την εφαρμογή 2 στρώσεων πολυουρεθανικής βαφής και 2 στρώσεων πολυουρεθανικού βερνικιού.