ΑΓΕΤ Ηρακλής Κ.Δ. Λινοπεραμάτων : Επισκευή του οπλισμένου σκυροδέματος σε silo.

Η εταιρεία μας ανέλαβε την επισκευή του οπλισμένου σκυροδέματος της εξωτερικής επιφάνειας σε silo απόθεσης τσιμέντου ύψους 30 μέτρων. Αφού απομακρύναμε όλα τα σαθρά τμήματα του σκυροδέματος και εφαρμόσαμε υδροβολή 250 bar για τον καθαρισμό των επιφανειών, προχωρήσαμε στην εφαρμογή γέφυρας πρόσφυσης με αναστολέα διάβρωσης. Σε συνέχεια των εργασιών πραγματοποιήθηκε εκτόξευση επισκευαστικού κονιάματος 2 συστατικών και τέλος βαφή του silo με σιλικονούχο χρώμα.