Παγκρήτιο Στάδιο : Έλεγχος στατικής επάρκειας - NDT επιθεώρηση του μεταλλικού χωροδικτυώματος των στεγάστρων.

Ως NDT μέθοδος χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος των υπερήχων για τη δειγματοληπτική παχυμέτρηση των μεταλλικών διατομών στα κρίσιμα σημεία της κατασκευής, τα διεισδυτικά υγρά για τον έλεγχο των κολλήσεων και δυναμόκλειδο για τον έλεγχο περίσφιξης κοχλιών. Τα ευρήματα της επιθεώρησης είχαν έντονο ενδιαφέρον καθώς οι βλάβες ήταν τόσο έντονες σε ορισμένα σημεία κυρίως των μηχανοδιαδρόμων ώστε να απαγορευτεί η πρόσβαση του ανθρώπινου δυναμικού για λόγους ασφαλείας.