Παγκρήτιο Στάδιο : Συντήρηση και επισκευές χωροδικτυώματος του δυτικού στεγάστρου.

Το έργο  αφορά την αποκατάσταση της οξείδωσης του μεταλλικού σκελετού του χωροδικτυώματος στο δυτικό στέγαστρο καθώς και την επιστέγαση του με τραπεζοειδή λαμαρίνα.
Βασικές εργασίες που πραγματοποιούνται στο στατικό φορέα είναι η υδροβολή 500bar , η χρήση αεροματσάκονων για την απομάκρυνση της οξείδωσης και η βαφή με χρήση μηχανήματος airless
Βασική πρόκληση του έργου είναι η διεκπεραίωση εργασιών με μεθόδους rope access σε πολύπλοκο στατικό φορέα σε συνδυασμό με τις δύσκολες καιρικές συνθήκες δίπλα στο θαλάσσιο βορινό μέτωπο του νησιού.