ΔΕΗ (ΑΣΠ) στην Κω : Ενίσχυση μεταλλικής στέγης – Τοποθέτηση ανεμιστήρων.

Την υλοποίηση του έργου ανέλαβε η εταιρεία «VERTICAL WORLD» με την οποία συνεργαστήκαμε. Η πρώτη φάση του έργου περιλάμβανε την τοποθέτηση και τη συγκόλληση γαλβανισμένων κομματιών δομικού χάλυβα στον κορφιά και στις βάσεις του μεταλλικού φορέα. Στη δεύτερη φάση του έργου τοποθετήθηκαν και συγκολλήθηκαν μεταλλικές βάσεις ανάμεσα στα κύρια πλαίσια της μεταλλικής στέγης και πάνω σε αυτά ανελκύσαμε τους ανεμιστήρες.