Βραχοπροστασία στο κάστρο της Μονεμβασιάς.

Η εταιρεία μας σε συνεργασία με τη Kontos concreate ΑΤΕ έχει ξεκινήσει την τοποθέτηση βραχοπαγίδων μηκους 500 μέτρων της Maccaferri με μέγιστη ικανότητα ανάσχεσης βραχομάζας τα 2.500KJ. Το συγκεκριμένο έργο αποτελεί μεγάλη πρόκληση κυρίως λόγω της καθετότητας  του πεδίου και της μηδενικής πρόσβασης.