Ανέγερση μεταλλικού κτιρίου στην περιοχή Λατζιμάς Ρεθύμνου (έργο σε εξέλιξη).

Η εταιρεία μας σε συνεργασία με τη ΜΕΤ.ΚΟ (εταιρία κατασκευής μεταλλικών κτιρίων) έχουμε αναλάβει την ανέγερση του μεταλλικού φέρον οργανισμού στη περιοχή Λατζιμάς Ρεθύμνου για την δημιουργία νέου εργοστασίου παραγωγής αλευρίου , ένα ιδιαίτερο και δύσκολο έργο εξαιτίας της πολυπλοκότητας των Η/Μ εγκαταστάσεων.