Διατρήσεις μεγάλου βάθους: Αρχαίο θέατρο Κασσώπης Πρέβεζας.

Η εταιρεία μας ανέλαβε την διεκπεραίωση του έργου βραχοπροστασίας  με ανάδοχο την ΝΗΡΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ AE, με σκοπό την αναβάθμιση της ευστάθειας στη βραχόμαζα της οροφής ενός σπηλαίου στο αρχαίο θέατρο Κασσώπης. Για τις ανάγκες του έργου πραγματοποιήθηκαν διατρήσεις βάθους 12 μέτρων με διάμετρο οπής τα 75 mm, τοποθέτηση παθητικών αγκυρίων και ενεμάτωση.