ΑΓΕΤ Ηρακλής ΚΔ Λινοπεράματα: Επισκευή μεταλλικής πλατφόρμας.

Η εταιρεία μας ανέλαβε την αντικατάσταση, την επισκευή και την ενίσχυση της στατικής επάρκειας μεταλλικών κόμβων σε πλατφόρμα φορτοεκφόρτωσης πλοίων της ΑΓΕΤ Ηρακλής στο Ηράκλειο. Πραγματοποιήθηκαν εργασίες οξυγονοκοπής για την αφαίρεση υφιστάμενων κόμβων, εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης, εργασίες αμμοβολής και βαφής σε υφιστάμενους υγιείς κόμβους.