Α.Η.Σ. Λινοπεραμάτων της Δ.Ε.Η. : Επισκευή σε 3 καμινάδες 80 μέτρων σε κοινοπραξία με τη VISCO Τεχνική.

Η εταιρεία μας σε κοινοπραξία με την VISCO Τεχνική ανέλαβε την επισκευή 3 καμινάδων ύψος 80 μέτρων. Αρχικά έγιναν εργασίες αφαίρεσης σαθρού σκυροδέματος, ακολούθησε υδροβολή 500 bar , θιξοτροπική εφαρμογή επισκευαστικού geolite της kerakoll, εφαρμογή εκτοξευόμενου σκυροδέματος και βάφη με χρώματα της International yacht paint Europe.