Βραχοπροστασία στο φρούριο της Σκιάθου.

Η εταιρεία μας ανέλαβε την διεκπεραίωση του έργου βραχοπροστασίας στο φρούριο της Σκιάθου  με ανάδοχο του έργου την Οκτάνα Α.Ε. με σκοπό την ανάδειξη του σημαντικού μνημείου πολιτιστικής κληρονομιάς.

Οι εργασίες  πραγματοποιήθηκαν με rope access μεθόδους και αφορούσαν την τοπική αφαίρεση της δασοκάλυψης, την απομάκρυνση επισφαλών τεμαχίων βράχων, την αρμολόγηση για τη σφράγιση των ρωγμών, τις  αγκυρώσεις πλήρους πάκτωσης με την εφαρμογή διατρήσεων μέγιστου βάθους τα 9 μέτρα και την τοποθέτηση πλήρως αγκυρούμενου πλέγματος.